LIim Super Glue 10g Apli

LIim Super Glue 10g Apli

1.77 +KM

1 laos

Tellitav kogus
Võrdle
Tootekood: 8410782133506 Kategooria:

Kirjeldus

13350 Liim Super Glue 10g Apli.Tsüanoakrülaat. Ohtlik! Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.Põhjustab nahaärritust.Põhjustab tugevat silmade ärritust.Võib põhjustada hingamisteede ärritust.Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.Ärritav! Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.Vältida auru sissehingamist.Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.Kanda sobivaid kaitsekindaid.NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega ja seebiga.SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veelkord.Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.Turustaja : Apli Paper S.A.U, Barcelona, Hispaania. Maaletooja : AS LAVEX, kontaktandmed leiate www.lavex.ee

Lisainfo

Kaal 0.01 kg