Andmekaitsetingimused

Isikuandmete vastutav töötleja on – Aktsiaselts LAVEX, Seminari tn. 23 44316 Rakvere, reg. kood 10020096, kontakttelefon 6 000 700, e-post post@lavex.ee.

Me töötleme isikuandmeid ainult sellel eesmärgil, milleks oleme need saanud ning raamatupidamiskohustuse täitmiseks. Isikuandmeid saadakse ärilepingu/teenuse osutamise või selle kavatsuse käigus ja need sisaldavad: a) kontakt / volitatud isiku(te) ees-ja perekonnanime, b) juriidilise isiku nime, c) tööalaseid kontaktandmed ja tööalast e-posti aadressi. Isikuandmeid töödeldakse selleks, et korrektselt täita lepingut ja / või teostada äriklientide tahteavaldustele järgnevaid toiminguid, sealhulgas meetmed enne lepingu/tellimuse aktsepteerimist ning kaupade või teenuste ostmisega seotud küsimuste lahendamine. Eriliigilisi isikuandmeid ei koguta ega töödelda. Isikuandmete andmine on vabatahtlik, kuid vajalik krediitimüügi võimalusega ärilepingu ja / või kohaletoimetamisega ostutehingu korral Ostja nimel tegutsemiseks volitatud isikute identifitseerimiseks.

Isikukandmetele on juurdepääs LAVEX AS töötajatel määral, mis on vajalik juriidiliste isikutega sõlmitud ärilepingute täitmiseks ja neile teenuse osutamiseks. Isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse. LAVEX AS ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui kolmas osapool osutab meile teenust, mis on vajalik meie äriühingu igapäevaseks toimimiseks, näiteks infotehnoloogiateenus või transporditeenus. Isikuandmete kaitseks rakendatakse füüsilisi ja infotehnoloogilisi kaitsemeetmeid.

Isikuandmed kustutakse ühe kuu jooksul peale kustutamisavalduse saamist või nõusoleku tagasivõtmist . Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. Maksetega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumiseni. Me kustutame või hävitame koheselt saadud isikuandmed, millel ei ole meie hinnangul kokkupuudet meie äritegevusega.

 

Isikul on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja nõuda andmete parandamist. Samuti on isikul õigus nõuda andmete kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist samuti õigus esitada vastuväiteid ning õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – Andmekaitseinspektsioon, Tatari 39 Tallinn.